Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті

На сьогоднішній день одним із найпопулярніших пасажирських перевезень є залізничний транспорт. Одним із механізмів підтримки правового порядку у суспільних відносинах, що складаються у сфері пасажирських перевезень, є використання юридичної відповідальності учасників цих відносин за скоєні ними правопорушення. Тому важливо всебічно проаналізувати адміністративне законодавство щодо його нормативно-правового регулювання питань, що виникають у зв'язку з відповідальністю за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті. У цьому сенсі слід звернути увагу до особливості кваліфікації таких правопорушень.

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті

Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень становлять сукупність норм, прийомів та способів, за допомогою яких держава впливає на суспільні відносини у зазначеній сфері з метою всебічного забезпечення правопорядку, запобігання та припинення правопорушень, притягнення винних до відповідальності та інших способів впровадження в життя державної політики у сфері пасажирських залізничних перевезень.

До органів забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті належать органи громадського управління, підприємства, організації та установи. Серед них: лінійні управління МВС України на транспорті, господарсько-розрахункова пасажирська служба Державного територіально-галузевого об'єднання (залізниці), пасажирська служба дирекції залізничних перевезень, вагонні депо та ін., які від імені держави забезпечують якість послуг при перевезенні пасажирів на залізничному транспорті та несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті ефективно реалізується шляхом адміністративного примусу.

Адміністративною відповідальністю у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті є винне протиправне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільні відносини, що охороняються нормами адміністративного права та складаються при функціонуванні транспортної системи, за яке законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративні правопорушення, скоєні у сфері пасажирських перевезень, як та інші адміністративні провини, мають власний склад, що містить у собі елементи, які характеризують досконале протиправне діяння. До цих елементів відносяться об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт та суб'єктивна сторона. У цьому залучення правопорушника до адміністративної відповідальності обов'язкове наявність у протиправному діянні всіх елементів складу. Відсутність хоча б одного з них не дозволяє кваліфікувати діяння як адміністративне правопорушення та, отже, застосовувати адміністративні стягнення. Від якості оцінки елементів складу залежить правильність кваліфікації правопорушення та вибір відповідного адміністративного стягнення. Наприклад, транспортна сфера чи не найбільша кількість норм, порушення яких може спричинити надзвичайні ситуації. До них можна віднести: порушення водіями транспортних засобів правил проїзду через залізничні переїзди (ст. 123), порушення водіями правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажів, доріг, дорожніх споруд або іншого майна (ст. 124), порушення або невиконання правил , норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, невиконання припису про усунення порушень таких правил, норм і стандартів (ст. 128-1), порушення правил перевезення небезпечних речовин та предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті (ст. 133) доріг, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та неприйняття необхідних заходів для їх усунення (ст. 139) та ін.

Тому, на нашу думку, необхідно виділити ряд пріоритетних напрямків щодо вдосконалення правового регулювання правовідносин на залізничному транспорті, що стосуються адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті:

  • удосконалити оптимізацію організаційно-управлінських засад правоохоронної діяльності транспортної міліції, служби охорони залізниці, транспортної прокуратури та інших органів;
  • необхідність подальшого розвитку різних форм співробітництва між адміністраціями залізниць та органами внутрішніх справ на транспорті;
  • необхідність забезпечення удосконалення правової основи роботи служб та підрозділів транспортної міліції, їх взаємодія із спеціалізованими підрозділами залізничного транспорту, які забезпечують охорону майна, безпеки громадян на об'єктах залізничного транспорту.

Отже, з вищесказаного можна підсумувати, що адміністративні провини, скоєні у сфері перевезень залізничним транспортом, які можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації, завдають шкоди і відносинам власності, оскільки в результаті цього процесу може відбуватися пошкодження або знищення об'єктів матеріального світу, що перебувають у власності різних учасників громадських відносин. Але для зменшення правопорушень у цій сфері потрібно змінити мислення та поведінку людей, починаючи з державного службовця і закінчуючи саме користувачем залізничними послугами, збільшити самосвідомість громадян про те, до яких наслідків може призвести їхня недбалість та безвідповідальність. Також профілактичним засобом та передбачення вчинення адміністративних проступків можуть бути жорсткі санкції запроваджені законодавцем.

Вас може зацікавити:

Comments are closed.